Bible Study for the First Week of Christmas

 • 12/25 – Isaiah 9:2,6-7 Reflect and pray: Lord Jesus, in Your coming you dispelled all darkness and gave us the light of Your gospel. Grant that Your light illumine our hope and govern all we say and do.
 • 12/26 – Romans 15:12-13 Reflect and pray: Holy Spirit, as Your adopted sons and daughters we pray that You bless us with constant hope, joy, and peace in believing. Grant that by Your gifts our lives may reflect and give testimony to the reason for our hope.
 • 12/27 – 1 Peter 1:3 Reflect and pray: Lord Jesus, by Your coming you once again renew our hope. Grant that this hope be refreshed in us each day.
 • 12/28 – Colossians 1:26-27 Reflect and pray: Lord Jesus, because of You we have hope to attain riches and glory without measure for all eternity. Grant that our eyes be fixed on true riches and glory. Save us from the distractions of vanity and the allure of greed for the things of the world.
 • 12/29 – Ephesians 1:18-20 Reflect and pray: Father, strengthen our hope and make us steadfast. You have given us power without measure, and a share in the Kingdom as Your adopted sons and daughters. Grant that we never loose sight of the power of faith rooted in the truth of the gospel.
 • 12/30 – Hebrews 10:23 Reflect and pray: Child Jesus, grant that we hold fast to the confession of our hope without wavering. May we faithfully serve, worship, and adore You in Your Holy Church. Grant that through our parish communities we may love and serve our neighbors.
 • 12/31 – Psalm 71:14 Reflect and pray: Lord Jesus, You have given us hope without measure and the graces necessary to remain in that hope. Grant that we may be found rejoicing before all people because of Your gift.

Pray the week: Lord Jesus, You came to give us hope. Strengthen my hope.

Reflection for the Nativity

God is Born

He has come to give the promise of 
His mercy full and gracious. For the Word was made Incarnate,
 And in truth, has dwelt amongst us!

The miracle we have awaited has come. And now, every time I see your face, I see Jesus in you. Every night before I sleep, I know that He dwells with you. In every prayer I offer I am assured that His miracles are real in your life. Before we accepted Christ and were regenerated, He accepted us. Knowing that, I sing high praise to God who has joined us to His Son and to each other. May His everlasting presence enrich and bless you and yours at this moment, throughout the coming year, and always in every way.

Deacon Jim

Father Adam’s Christmas Reflection and Wishes / Z modlitewną pamięcią – nie tylko w święta Bożego Narodzenia

My Dear Brothers and Sisters,

More than two thousands years ago, in the little town of Bethlehem, the miraculous history of the joining of the God’s and humanity’s paths began. What happened in that time and place, is beautifully described in Franciszek Karpinski’s carol from XVIII century . Karpinski, the “common man’s theologian” wrote:

When God is born, no power prevails,
Our Lord in nakedness enwound.
All fire congeals, all luster pales,
Contained is He that knows no bound.
Despised, in glory comes untold,
A mortal king for aye to reign.
The Word of God in flesh behold,
Now born to share our life mundane.

What have ye Heavens o’er the earth,
That God forsook His sweet delight,
And wished to take a human birth,
To share our every toil and plight?
And He did suffer unconsoled,
And we were guilty of His pain.
The Word of God in flesh behold,
Now born to share our life mundane.

A meager shed for Him they found,
And in a manger there He lay.
What was He, and what was there ’round?
Poor shepherds, cattle, sheep and hay.
The poor had hailed Him, we are told,
Before the rich would entertain.
The Word of God in flesh behold,
Now born to share our life mundane.

’Twas then, they say, appeared the
kings, And jostled through the gathering dense.
For Him they brought their offerings:
The myrrh, and gold, and frankincense.
The frankincense, and myrrh, and gold
With rustic gifts He did retain.
The Word of God in flesh behold,
Now born to share our life mundane.

Raise now Thy hand, oh Child divine,
And bless our homeland from the Height.
By good advice and times benign,
Support her strength with Thine own might:
The hamlets, cities and the world,
Our houses, and our every gain.
The Word of God in flesh behold,
Now born to share our life mundane

God became man. The Infinite limited Himself. The King above all ages took mortal flesh, “The Word of God in flesh behold, Now born to share our life mundane.” God enters directly into human history, into each of our biographies. He did this to free us from the slavery of sin, so that we can be “born of God” again, becoming His adopted children and brothers of His Son.

I wish you all a blessed, good, peaceful, and spiritually fulfilling Christmas filled with joy. May Jesus, who is born in the Eucharist, find a worthy home in our hearts, where He is welcomed with faith and love. May He endow your families and homes generously with grace and peace. May the light of Nativity Star be for us the road sign in our journey to real happiness.

With prayers always, and not just for Christmas,

– Fr. Adam, Danuta, Rafal and Marek.


Drodzy Bracia i Siostry

Ponad dwa tysiące lat temu, w małym miasteczku Betlejem zaczęła się cudowna historia skrzyżowania dróg Boga i człowieka. To co się tam wydarzyło przepięknie i zarazem “prostym teologicznym” językiem ukazuje XVIII-wieczna kolędą Franciszka Karpinskiego:

Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony!
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony.
Wzgardzony, okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami!
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Cóż niebo, masz nad ziemiany?
Bóg porzucił szczęście Twoje,
Wszedł między lud ukochany,
Dzieląc z nim trudy i znoje.
Niemało cierpiał, niemało,
Żeśmy byli winni sami,
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

W nędznej szopie urodzony,
Żłób Mu za kolebkę dano!
Cóż jest czym był otoczony?
Bydło, pasterze i siano.
Ubodzy, was to spotkało
Witać Go przed bogaczami!
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Potem królowie widziani
Cisną się między prostotą,
Niosąc dary Panu w dani:
Mirrę, kadzidło i złoto.
Bóstwo to razem zmieszało
Z wieśniaczymi ofiarami.
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław Ojczyznę miłą!
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą.
Dom nasz i majętność całą,
I wszystkie wioski z miastami.
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Bóg stał się człowiekiem. Nieskończony ograniczył samego siebie, Król nad wiekami przyjął śmiertelne ciało, “Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.” Bóg bezpośrednio wkroczył w dzieje ludzkości, w życiorys każdego z nas, aby nas wyzwolić z niewoli grzechu, abyśmy na nowo „z Boga się narodzili”, stali się braćmi Jego Syna i Jego przybranymi dziećmi.

Życzę Wam wszystkim błogosławionych, dobrych, spokojnych i pełnych duchowej radości świąt Bożego Narodzenia. Niechaj rodzący się podczas Eucharystii Jezus znajdzie godne mieszkanie w naszych sercach, gdzie zostanie przyjęty z wiarą i miłością. Niech Wasze rodziny i domy obdarzy hojnie łaską i pokojem. A światło Gwiazdy Betlejemskiej niech będzie znakiem na naszym szlaku do prawdziwego szczęścia.

Oby i nas poprowadziła Tamta Gwiazda.
Bo tylko ona niesie w sobie Światło.
Bo tylko ona przynosi Nadzieję.
Bo tylko ona zapowiada Miłość.
Ona przypomina, że Bóg znowu chce być Emmanuelem – Bogiem z nami!
Oby nie zabrakło dla Niego miejsca.
Bo tylko dzięki Niemu nasze życie może stać się piękne,
a nasz świat bardziej ludzki.
Tylko tam, gdzie rodzi się Bóg,
tylko tam rodzi się człowiek:
ten inny, bardziej ludzki, wrażliwy, niosący w sobie Obraz i Podobieństwo.
O to prośmy przy betlejemskim żłóbku!
(ks. Wacław Buryła)

Z modlitewną pamięcią – nie tylko w święta Bożego Narodzenia

– ks. Adam wraz z żoną Danuta oraz synami Rafałem i Markiem

Midnight Holy Mass in Schenectady

All are welcome, tonight at midnight, to join in celebrating the Shepherd’s Holy Mass at Holy Name of Jesus Parish, 1040 Pearl Street, Schenectady, NY. We will begin with a beautiful and traditional candlelight procession to the manger, there to worship the new born King. This is the place to be, in Schenectady, tonight at midnight.

Following Holy Mass we will offer our festive repast, the “cós do chelba.” In friendship, fellowship, with open doors and hearts, we will continue in the spirit of community that Jesus came to gather.

Bible Study for the Fourth Week of Advent

 • 12/18 – Ephesians 2:12-22 Reflect and pray: O Lord, thank you for the grace that joins us in the community of faith, as Church and as fellow workers in your vineyard. Thank you for breaking down all that would separate us from the Father, You, and each other.
 • 12/19 – John 7:37-38 and John 14:6 Reflect and pray: Jesus, fountain of life, thank you for giving us life without end. Grant that we may always proclaim You alone as the way, the truth, and the life.
 • 12/20 – Matthew 28:19-20 Reflect and pray: Jesus, strengthen us and break down any obstacle so that we would boldly reach out to teach your Gospel. Grant that we may baptize all we meet into Your life.
 • 12/21 – John 8:12 Reflect and pray: Light of the World, give us eyes that see Your light as both a beacon of hope and blessed reassurance. May we share your light with all we meet.
 • 12/22 – John 9:4-5 and Matthew 5:14-16 Reflect and pray: Lord Jesus, may we always work diligently while it is light so that all might know you. Grant us the grace to live in and reflect Your light.
 • 12/23 – Psalm 98:1-6 Reflect and pray: Glorious Lord, may we ever proclaim you with joy, with hearts and voices that reflect the true happiness that exists only in union with You.
 • 12/24 – John 1:1-3,14 and Romans 6:23 Reflect and pray: This night, O Lord, You enter the world anew. What was eternal and unknowable now breaks like the dawn and dwells with us. May we ever recognize what You have done, and love you all the more.

Pray this week: Lord Jesus, come and save us!

Reflection for the 4th Sunday of Advent

Don’t look in there… What are they hiding in there away?

St. Paul is writing to the Church at Rome. He tells them:

…the revelation of the mystery kept secret for long ages but now manifested through the prophetic writings and, according to the command of the eternal God, made known to all nations

Children wonder, especially at this time of the year, what might be hidden in the closet or basement; perhaps under mom and dad’s bed. We are like children, children of faith. Paul is speaking to us. He’s letting us know that nothing is hidden. God has revealed everything to us. What was once a mystery is now plain. Everything became plain in the life of Jesus.

God isn’t into mystery, or spooky miracles, or suddenly appearing saints. What He is about is clearly understood – He is about relationships founded in deep love, generosity, caring, and the deep desire that we, His people, live in community with Him and each other.

Rather than searching the closets or the basement, let’s search our hearts for the plain meaning in the Gospels. Jesus’ coming has given us all we need to know.

Armed with His gospel of love and community we join in His holy mission – making His Father’s message available to all people.

The miracle is this – there are no secrets – Jesus has opened heaven’s store of dignity and love for all people. He really loves us. Knowing that, we can say with Paul:

to the only wise God, through Jesus Christ be glory forever and ever.

Bible Study for the Third Week of Advent

 • 12/11 – Matthew 2:7-8
 Reflect and pray: O Lord, allow me to always seek you, not for my own ends, or to fulfill the desires of others, but in truth and for the good of my soul.
 • 12/12 – Matthew 2:9
 Reflect and pray: O Lord, may the light of your star be ever before me as I travel. May I see your light shining upon all I meet along the way.
 • 12/13 – Matthew 2:10-11
 Reflect and pray: Lord Jesus, may I recognize your presence in each place I enter. May I always be ready to offer my gifts of time, talent, and treasure freely and in accordance with Your will.
 • 12/14 – Matthew 2:12-15
 Reflect and pray: Lord, may your presence be seen in every child. May I always work toward ending every form of abuse and bullying toward those little ones You embraced.
 • 12/15 – Galatians 4:4-5
 Reflect and pray: Lord, You came to reveal the fullness of the law and in doing so delivered us from bondage. May I see myself as a child of the Father, Your brother, and as an heir to the kingdom.
 • 12/16 – Ephesians 2:8-9
 Reflect and pray: Lord, giver of every grace, in accepting You, and through baptism, I was saved. May I always treasure Your grace, work for the good of all because of Your grace, and in doing so only boast only of You.
 • 12/17 – 1 John 4:7-16 Reflect and pray: Lord God, by the gift of Your Son Jesus I know love. May I always live and abide in the love Jesus taught and in doing so reveal Your presence in my life.

Pray this week: Jesus, I long for Your coming.

Reflection for the 3rd Sunday of Advent

Bang, bang, bang… Is that Santa on the roof, or St. Paul?

St. Paul is writing to one of the Churches he founded. He’s rattling off a whole bunch of instructions in short order at the very end of his letter:

Keep awake and be sober. Encourage one another. Build one another up. Respect those who labor among you. Be at peace among yourselves. Admonish idlers, encourage the fainthearted, help the weak, be patient with them all. Do not repay evil for evil. Always seek to do good to one another and to all. Rejoice always. Pray constantly. Give thanks in all circumstances. Do not quench the Spirit. Test everything. Hold fast what is good. Abstain from every form of evil.

Paul is literally banging out instructions. If he had a typewriter, we could hear him pounding the message home.

During this time of preparation we need to hear Paul’s message and to share it.

These instructions are not just wise sayings, good things to live by, or smart. They are urgent and necessary for us in our relationships with each other, our Church, and the world. They are the foundation for our journey to heaven.

Jesus’ coming changed life from a series of misfortunes and mishaps that ended in the emptiness of death to a path of holiness, righteousness, and faith that ends in eternal joy.

As we hear the doorbells ring and the guests knock, let us remember Paul banging away at these instructions. Paul ends by blessing us for following these instructions:

May the God of peace himself sanctify you wholly; and may your spirit and soul and body be kept sound and blameless at the coming of our Lord Jesus Christ.

Jesus’ coming is near. Let us renew ourselves so that we may be part of the joy that is forever.

May our Lord bless you and yours,

Deacon Jim

Christmas at Holy Name in Schenectady

Our doors and hears are open to the Lord which means that our doors and hearts are open to you. Whether you attend services once-in-a-while or every week, come join us in greeting Jesus’ coming and the joy of the Christmas season. Our service schedule is as follows:

 • Sunday, December 11th: 3rd Sunday of Advent/3a Niedziela Adwentu, Holy Mass followed by our youth sing-along and Parish Vigil/Wigilia Dinner starting at 10:30am
 • Sunday, December 18th: 4th Sunday of Advent/4a Niedziela Adwentu, Service of Worship and Holy Communion, Greening of the Church starting at 9:30am
 • Saturday/Sunday, December 24th-25th: Solemnity of the Nativity of our Lord – Shepherd’s Holy Mass/Pasterka at Midnight.
 • Sunday, December 25th: Solemnity of the Nativity of our Lord/Świętego Bożego Narodzenia – Service of Worship and Holy Communion for Christmas Day starting at 9:30am.
 • Monday, December 26th: Feast of St. Stephen the Proto-Martyr – please keep the persecuted Church in your prayers this day.
 • Tuesday, December 27th: Feast of St. John the Apostle and Evangelist/Świętego Jan, apostoł i ewangelista – Service of Worship and Holy Communion and Blessing of Wine at 7pm.
 • Wednesday, December 28th: Commemoration of the Holy Innocents/Uroczystość świętych Młodzianków – please keep all children subject to abuse and bullying in your prayers.
 • Saturday, December 31st: Solemnity of the Holy Family/Uroczystość Świętej Rodziny – please pray for God’s blessings upon all families, that they may model the life of the Holy Family.
 • Sunday, January 1st: Solemnity of the Circumcision of our Lord/Uroczystość Obrzezania Pana naszego Jezusa Chrystusa – Service of Worship and Holy Communion starting at 9:30am.
 • Monday, January 2nd: Solemnity of the Holy Name of Jesus/Uroczystość Najświętszego Imienia Jezus – Service of Worship and Holy Communion starting at 7pm.
 • Friday, January 6th: Solemnity of the Epiphany of our Lord/Uroczystość świętych Trzech Króli – Service of Worship and Holy Communion with blessing of chalk, charcoal, and incense starting at 7pm.
 • Sunday, January 8th: Solemnity of the Humble Shepherds/Uroczystość Ubogich Pasterzy – Holy Mass starting at 9:30am.