My Dear Brothers and Sisters,

More than two thousands years ago, in the little town of Bethlehem, the miraculous history of the joining of the God’s and humanity’s paths began. What happened in that time and place, is beautifully described in Franciszek Karpinski’s carol from XVIII century . Karpinski, the “common man’s theologian” wrote:

When God is born, no power prevails,
Our Lord in nakedness enwound.
All fire congeals, all luster pales,
Contained is He that knows no bound.
Despised, in glory comes untold,
A mortal king for aye to reign.
The Word of God in flesh behold,
Now born to share our life mundane.

What have ye Heavens o’er the earth,
That God forsook His sweet delight,
And wished to take a human birth,
To share our every toil and plight?
And He did suffer unconsoled,
And we were guilty of His pain.
The Word of God in flesh behold,
Now born to share our life mundane.

A meager shed for Him they found,
And in a manger there He lay.
What was He, and what was there ’round?
Poor shepherds, cattle, sheep and hay.
The poor had hailed Him, we are told,
Before the rich would entertain.
The Word of God in flesh behold,
Now born to share our life mundane.

’Twas then, they say, appeared the
kings, And jostled through the gathering dense.
For Him they brought their offerings:
The myrrh, and gold, and frankincense.
The frankincense, and myrrh, and gold
With rustic gifts He did retain.
The Word of God in flesh behold,
Now born to share our life mundane.

Raise now Thy hand, oh Child divine,
And bless our homeland from the Height.
By good advice and times benign,
Support her strength with Thine own might:
The hamlets, cities and the world,
Our houses, and our every gain.
The Word of God in flesh behold,
Now born to share our life mundane

God became man. The Infinite limited Himself. The King above all ages took mortal flesh, “The Word of God in flesh behold, Now born to share our life mundane.” God enters directly into human history, into each of our biographies. He did this to free us from the slavery of sin, so that we can be “born of God” again, becoming His adopted children and brothers of His Son.

I wish you all a blessed, good, peaceful, and spiritually fulfilling Christmas filled with joy. May Jesus, who is born in the Eucharist, find a worthy home in our hearts, where He is welcomed with faith and love. May He endow your families and homes generously with grace and peace. May the light of Nativity Star be for us the road sign in our journey to real happiness.

With prayers always, and not just for Christmas,

– Fr. Adam, Danuta, Rafal and Marek.


Drodzy Bracia i Siostry

Ponad dwa tysiÄ…ce lat temu, w maÅ‚ym miasteczku Betlejem zaczęła siÄ™ cudowna historia skrzyżowania dróg Boga i czÅ‚owieka. To co siÄ™ tam wydarzyÅ‚o przepiÄ™knie i zarazem “prostym teologicznym” jÄ™zykiem ukazuje XVIII-wieczna kolÄ™dÄ… Franciszka Karpinskiego:

Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony!
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony.
Wzgardzony, okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami!
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Cóż niebo, masz nad ziemiany?
Bóg porzucił szczęście Twoje,
Wszedł między lud ukochany,
DzielÄ…c z nim trudy i znoje.
Niemało cierpiał, niemało,
Żeśmy byli winni sami,
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

W nędznej szopie urodzony,
Żłób Mu za kolebkę dano!
Cóż jest czym był otoczony?
Bydło, pasterze i siano.
Ubodzy, was to spotkało
Witać Go przed bogaczami!
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Potem królowie widziani
Cisną się między prostotą,
NiosÄ…c dary Panu w dani:
Mirrę, kadzidło i złoto.
Bóstwo to razem zmieszało
Z wieśniaczymi ofiarami.
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław Ojczyznę miłą!
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą.
Dom nasz i majętność całą,
I wszystkie wioski z miastami.
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Bóg staÅ‚ siÄ™ czÅ‚owiekiem. NieskoÅ„czony ograniczyÅ‚ samego siebie, Król nad wiekami przyjÄ…Å‚ Å›miertelne ciaÅ‚o, “SÅ‚owo CiaÅ‚em siÄ™ staÅ‚o i mieszkaÅ‚o miÄ™dzy nami.” Bóg bezpoÅ›rednio wkroczyÅ‚ w dzieje ludzkoÅ›ci, w życiorys każdego z nas, aby nas wyzwolić z niewoli grzechu, abyÅ›my na nowo „z Boga siÄ™ narodzili”, stali siÄ™ braćmi Jego Syna i Jego przybranymi dziećmi.

Życzę Wam wszystkim błogosławionych, dobrych, spokojnych i pełnych duchowej radości świąt Bożego Narodzenia. Niechaj rodzący się podczas Eucharystii Jezus znajdzie godne mieszkanie w naszych sercach, gdzie zostanie przyjęty z wiarą i miłością. Niech Wasze rodziny i domy obdarzy hojnie łaską i pokojem. A światło Gwiazdy Betlejemskiej niech będzie znakiem na naszym szlaku do prawdziwego szczęścia.

Oby i nas poprowadziła Tamta Gwiazda.
Bo tylko ona niesie w sobie Światło.
Bo tylko ona przynosi NadziejÄ™.
Bo tylko ona zapowiada Miłość.
Ona przypomina, że Bóg znowu chce być Emmanuelem – Bogiem z nami!
Oby nie zabrakło dla Niego miejsca.
Bo tylko dzięki Niemu nasze życie może stać się piękne,
a nasz świat bardziej ludzki.
Tylko tam, gdzie rodzi się Bóg,
tylko tam rodzi się człowiek:
ten inny, bardziej ludzki, wrażliwy, niosący w sobie Obraz i Podobieństwo.
O to prośmy przy betlejemskim żłóbku!
(ks. Wacław Buryła)

Z modlitewnÄ… pamiÄ™ciÄ… – nie tylko w Å›wiÄ™ta Bożego Narodzenia

– ks. Adam wraz z żonÄ… Danuta oraz synami RafaÅ‚em i Markiem