I tak cały świat staje się
zwierciadłem Jego chwały,
Tak niech nasze serca
odzwierciedlają radość
Jego blogosławieństwa i miłości.

Pełnych spokoju i miłości
Świąt Bożego Zmartwychwstania,
Z radosnym Alleluja
życzą.

Rev. Stanisław i Deborah
Joshua i Hannah

Drodzy Siostry i Bracia,

Zmartwychwstanie Chrystusa Pana to postawa naszej wiary. Po wiekach oczekiwana przychodzi Zbawiciel – Chrystus! Głosi Swoja naukę – Ewangelię Świętego, czyni cuda, jaśnieje świętością. Świat otwiera pomału oczy, wyciąga don ramiona, upadają się słodka nadzieja. Nagle wszystko się zmienia. Chrystus Pan pojamy, umęczony, ginie śmierci haniebna, staszna na krzyżu. Jakiś cios dla naszej wiary! Zwątpienie ogarnia serca. Ten ślaby, zdeptany człowiek jest ze Synem Bożym, Bogiem, Zbawicielem? Jest za nauka Jego Boska, cuda prawdziwie? Gdzie moc, potęga Jego? Umarł, okryty hańbą. Jeśli nie spełni obietnicy, nie stanie z grobu, daremne nadzieje świata “Jeśli Chrystus nie powstał, próżne przepowiadanie naszym próżna jest wiara nasza!” (1 Kor. 15:14) Pod tym kamieniem grobowym spoczywał los naszej wiary! Nie otworzy się, tedy wszystko zginęło, zawiodło nas. Lecz nie! Anioł, jak błyskawic zstępuje z nieba, odwala kamień. Chrystus powstaje grobu. Przybiegają niewiasty, Apostołowie – Anioł im głosi: “Wstaci z martwych!” Wstał z martwych własna mocą, pokonał śmierć po więc udowodnił, że jest Bogiem prawdziwym ze dzieła zbawienie istotnie spełnić. Zmartwychwstanie tedy to pieczęć, fundament, podstawą, pokoja trudy, przelewają krew, życie oddają. I my dziś tak wierzymy, i my wołamy z Piotrem Św.,: “Pan mój i Bóg mój!” Zadna siłą, pokusa, nie zachwieje wiary naszej: z radością i chłubą odpowiadamy “Wiem, komu uwierzyłem” (2 Tym 1:12).

Wszystkiem Wiernym naszego parafii, będziemy razem głośno mówić – “Wesołego Alleluja!”

Oddany w Bogu,
Ks. Stanisław