“And the Word was made flesh and dwelt among us.” (John 1:14)

Together with Mary and Joseph, imitating their simplicity and humility, we kneel in front of the Word made flesh: Jesus Christ, our Savior. We bow in silent adoration before the great mystery of the Incarnation Who offers joy and peace to everyone who adopts Him.

Breaking the Christmas Eve wafer, we pray that the newborn Christ will fill your heart with the steadfast hope that overcomes all difficulties; will give you faith that will conquer even in the darkest of days; and will fill you with the greatness of his joy and love.

We would like to thank all our benefactors; all who take such great care of our home, this parish church, and who are dedicated to building God’s presence in our community. May the Child Jesus reward you with abundant graces for your open and generous hearts.

May your Christmas season be filled with love, joy, and peace both at home and among your family and friends. May the blessings of the Child Jesus accompany you throughout 2017!

With a prayer and blessing, Your pastor,

Fr. James Konicki and family


„A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami” (J 1,14)

Razem z Maryją i Józefem, naśladując ich prostotę i pokorę, klękamy przed Słowem, które stało się Ciałem: Jezusem Chrystusem, naszym Zbawicielem. Pochylamy się w cichej adoracji nad wielką tajemnicą Wcielenia, które napełnia radością i pokojem każdego, kto przyjmuje Dziecię Jezus do swojego serca.

Przełamując wigilijny opłatek, życzymy Wam, Drodzy, aby Nowonarodzony Chrystus napełnił Wasze serca niezachwianą nadzieją, która pozwoli pokonać wszelkie trudności, silną wiarą, która rozjaśni nawet najbardziej mroczne dni i głęboką miłością, która w każdym człowieku potrafi dostrzec promyk dobra oraz zawsze jest gotowa przebaczyć.

Pragniemy podziękować wszystkim Dobroczyńcom, którzy troszczą się o parafialny Kościół-naszą i o sprawy naszej Wspólnoty parafialnej. Niech Dziecię Jezus wynagrodzi Wam obfitymi łaskami za Wasze otwarte i hojne serce.

Wszystkim życzymy, aby Święta Bożego Narodzenia upłynęły w atmosferze miłości, radości i życzliwości w gronie najbliższych i przyjaciół. A błogosławieństwo Dziecięcia Jezus niech towarzyszy Wam przez cały Nowy 2017 Rok.

Z modlitwą i błogosławieństwem wasi duszpasterz,

Ks. Jakub Konicki i rodziny