Drodzy Siostry i Bracia,

Wielkanoc, nasz Paschalnym Uroczystość, jest nas większym świętem Chrześcijańskiego świata. Jest to dzień, która przywraca na mysł cud Zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa.

Historyczny fakt Zmartwychwstania jest kamieniem węgielnym naszej Chrześcijańskiej wiary, niezbitym dowodem Bóstwa misji na świecie.

“Ten jest dzień, który Pan uczynił, weselmy i radujmy się w nim.” Wielkanoc jest tryumfalnym świętem Chrześcijańskiego roku, w którym radośnie ochodzimy wejście Chrystusa do swej chwały. Jego zwycięstwo nad śmiercią i Zmartwychwstania do nowego życia.

Niech ta Wielkanoc będzie dla Was świata i błogosławioną; niech Zbawiciel Zmartwychwstały obdarzy Was szczęściem i duchowym zadowoleniem.

W tej radości, pamiętamy o naszym świętym Kościele i okazamy wdzięczności Panu Bogu za Jego łaski nam dane przez złożenie hojnej ofiary, która będzie wyrazem naszej troski, miłości o poświęcenie się dla swego Kościoła.

Oddany w Bogu,

ks. Stanisław