Dearly Beloved In Christ,

How fortunate we are if we can as little children approach the Christmas holydays, only with this difference: Children look to Christmas as a time for receiving presents. We in turn should be mindful of the great gift almighty God has given us – His son, our Lord and Savior.

In this spirit may this holy season bring us abounding joy. May it make us grateful for the blessings of life and Christ’s sharing our hardships and tears. O how hard it would be without Him.

Let us join in worship and prayer in making this a glorious and blessed Christmas. Thank you, dear Friends, for sharing with us this happiness! May the Holy Infant richly bless you!

Yours in Christ,
The Administrator and Parish Committee


Wielce Umiłowane w Chrystusie,

Jacy szczęśliwi jesteÅ›my jeÅ›li możemy jak dzieci zbliżyć siÄ™ do Å›wiat Bożego Narodzenia, tylko z tÄ… różnicÄ… – dzieci cieszÄ… siÄ™ za Å›wiat, bo to czas kiedy otrzymajÄ… prezenty. ZaÅ› my powinniÅ›my być Å›wiadomi tego Daru, co Bóg WszechmogÄ…cy nam daÅ‚ – Syna Swego, Pana i Zbawiciela.

W tym duchu niech ten sezon przyniesie nam niesłychana radość. Niech uczyni nas wdzięcznymi za błogosławieństwa w życiu i ze Jezus dzieli się z nami w naszych trudnościach i łzach. O jak trudno byłoby bez Niego.

Przyłączmy się w nabożeństwie i modłach, aby to było wspaniale i błogosławione święto. Wyrażamy dzięki drodzy
Przyjaciele, za życzliwość okazany. Oby Ta Święta Dziecina pobłogosławiła wam obficie!

W Chrystusie oddani,
Ks. Adm. i Komitet Parafialny