Zmartwychwstanie Chrystusa Pana to postawą naszej wiary. Po wiekcach oczekiwania przychodzi Zbawiciel Chrystus. Głosi Swoja naukę – Ewangelię Świętego, czyni cuda, jaśnieje świętością. Świat otwiera pomału oczy, wyciąga doń ramiona, upaja się słodka nadzieja. Nagle wszystko się zmienia. Chrystus Pan pojamy, umęczony, ginie śmiercią haniebną, straszną na krzyżu. Jakiż cios dla naszej wiary! Zwątpienie ogarnia serca. Ten slaby, zdeptany człowiek jest że Synem Bożym. Bogiem, Zbawicielem? Jest że nauka Jego Boska, cuda prawdziwie? Gdzie moc, potęga Jego? Umarł, okryty hańbą. Jeśli że spełni obietnicy nie ustanie z grobu, daremne nadzieje świata: “Jeśli Chrystus nie powstał, próżne przepowiadanie nasze, próżna jest wiara nasza!” (1 Kor. 15:14). Pod tym kamieniem grobowym spoczywał los naszej wiary! Nie otworzy się, tedy wszystko zginęło, zawiodło nas. Lecz nie! Anioł, jak błyskawica, zstępuje z nieba, odwala kamień. Chrystus powstaje grobu. Przybiegają niewiasty, Apostołowie – Anioł im głosu” “Wstańcie z martwych!” Wstał z martwych własna mocą, pokonał śmierć – więc udowodnił, że jest Bogiem prawdziwym. Że dzieło zbawienia istotnie spełnił. Zmartwychwstanie tędy to pieczęć, fundament, podstawą, opoka wiary. To też patrzmy, jak umocniło ono wiarę Apostołów: głoszą Ukrzyżowanego, za te wiarę cierpią, pokonują trudy, przelewają krew, życie oddają, i my dziś tak wierzymy, i my wołamy z Piotrem Św.: “Tys Chrystus, Syn Boga żywego.” Z Tomaszem Św., “Pan mój i Bóg mój!” Żadną siła pokusa, nie zachwieje wiary naszej: z radością i chluba odpowiadamy “Wiem, komu uwierzyłem: (2 Tym 1:12).

Wszystkim Wiernym naszego parafii, będziemy razem głośno mówić, “Wesołego Alleluja!”

Chrystus zmartwychwstał — Prawdziwie!

— Ks. Stanisław